Ενημερώσου Τώρα: 210 300 7969|info@korelkodistance.gr
//Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικής

Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικής

Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικής έχει δύο βασικές διαφορές από τη συνηθισμένη για το αντικείμενο αυτό Ελληνική βιβλιογραφία, στις οποίες στηρίζεται η πρωτοτυπία του. Πρώτον γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας και θεωρίας κυκλωμάτων. Συνάμα εξετάζονται οι βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού. Δεχόμαστε ότι ο σπουδαστής γνωρίζει τους αντίστοιχους πειραματικούς νόμους από το μάθημα της φυσικής. Η τεκμηριωμένη μελέτη των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών στηρίζεται στη μελέτη των εξισώσεων Maxwell, που αποτελεί ιδιαίτερο μάθημα. Η θεωρία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στηρίζεται στην παραδοχή της υπάρξεως στοιχείων κυκλώματος-αντιστάσεων, πηνίων και πυκνωντών – με ορισμένες ιδιότητες στα άκρα τους και στην εφαρμογή των αξιωματικών νόμων του Kirchhoff. Στην ελληνική βιβλιογραφία βρίσκουμε κατά κανόνα μία ανάμειξη, σε ποικίλουσα έκταση, των δύο αυτών θεωριών.

Η δεύτερη διαφορά είναι ότι η ανάλυση κυκλωμάτων στηρίζεται στη γενική λύση των γραμμικών διαφορικών εξισώσεων στο διάστημα του χρόνου, που εφαρμόζεται αρχικά σε πολύ απλά κυκλώματα. Έτσι, η εισαγωγή στο μεταβατικό φαινόμενο και στα εναλλασσόμενα ρεύματα έρχεται φυσιολογικά σε μερική περίπτωση της γενικής λύσεως. Η μορφή αυτή μελέτης της αναλύσεως των ηλεκτρικών κυκλωμάτων έχει καθιερωθεί στα πανεπιστήμια του εξωτερικού από πολλά χρόνια και είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του προγράμματος.

By |2018-11-14T11:33:46+00:00Οκτώβριος 16th, 2018|ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ|0 Comments