Η Korelko Distance ανήκει σε ενα δίκτυο με συνεργάτες σε πολλές ειδικότητες, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους σπουδαστές μας.

Αναλαμβάνουμε να φέρουμε σε επικοινωνία σπουδαστές και εργοδότες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και των δύο πλευρών.

Παρακάτω θα βρείτε τρείς φόρμες επικοινωνίας. Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα που σας εξυπηρετεί και μετά αναλαμβάνουμε εμείς!

Ονοματεπώνυμο*


Τηλέφωνο / Κινητό*

Επίπεδο Ικανοτήτων*

Επιλέξτε ειδικότητα

Email*


Μήνυμα*

Συμφωνείς με την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας


Ονοματεπώνυμο*


Επωνυμία εταιρίας*

Τηλέφωνο*

Email*


Μήνυμα*

Συμφωνείς με την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας


Ονοματεπώνυμο*


Επωνυμία εταιρίας

Τηλέφωνο*

Θέση Εργασίας / Ειδικότητα*

Email*Μήνυμα*

Συμφωνείς με την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας


Εφόσον στέλνετε αρχικά email στην Korelko Distance η εταιρεία έχει την συγκατάθεσή σας να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και να επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικώς ή με email ή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον σκοπό εύρεσης εργασίας κατάλληλη προς εσάς.


Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψήφιου, τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η Εταιρεία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.